ptde.gr - forum

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας - H σχολή μας => Χρήσιμες Πληροφορίες για Φοιτητές => Φοιτητικά Προνόμια-Υπηρεσίες => Μήνυμα ξεκίνησε από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 12, 2011, 19:24:53

Τίτλος: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 12, 2011, 19:24:53
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου παιδείας αλλάζει τόσο ο τρόπος έκδοσης/διανομής όσο και τα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων του πάσου

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την χρογήγηση του πάσου από το δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr/, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας.
Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το Δελτίο του από το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο  θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης του.
Ως σημεία παράδοσης είναι προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου.
Το τελικό κόστος για την παραλαβή του Δελτίου, μετά την διενέργεια του αντίστοιχου διαγωνισμού, ανέρχεται στα 2.56 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει τον φοιτητή, ο οποίο όμως δεν θα χρεώνεται για έκδοση φωτογραφιών και την αγορά της παλιάς κάρτας, όπως ίσχυε παλίοτερα σε πολλές περιπτώσεις.

Το νέο πάσο θα είναι τύπου πιστωτικης κάρτας, θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του με λατινικούς χαρακτήρες (για χρήση και στο εξωτερικό). Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία πιστοποίησης (όνομα χρήστη κ κωδικό) με αυτά της υπηρεσίας Έυδοξος. Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της νέας υπηρεσίας.

Οι δικαιούχοι του νέου δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι:

   

Δεν δικαιούνται πάσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29) έτος της ηλικίας τους, την ημέρα υποβολής της αίτησης ή έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπλέον, η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του πάσου, το οποίο σε αυτή τη περίπτωση επιστρέφεται στη γραμματεία του οικείου τμήματος.

Κάθε Γραμματεία συνδέεται με το Κέντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής από την οποίο μπορεί να παρακολουθεί τις αιτήσεις των φοιτητών.


Τέλος, για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ), παρατείνεται η ισχύς των δελτίων ειδικού εισιτηρίου του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 ως και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Οι πρωτοετείς φοιτητές, ως την 30η Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να κάνουν χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής στο Τμήμα, την οποίο εκδίδουν οι Γραμματείες και την αστυνομική τους ταυτότητα, εως ότου παραλάβουν το επίσημο Δελτίο τους.
-----------------------------------------------------------------------------------------

(http://icons.iconarchive.com/icons/oxygen-icons.org/oxygen/96/Apps-office-address-book-icon.png)
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 22, 2011, 18:20:06
Συχνές ερωτήσεις (FAQ) για το νέο τρόπο έκδοσης πάσο
http://paso.minedu.gov.gr/FAQ.aspx


1.Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να αποκτήσω το ΠΑΣΟ μου;

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε περιγράφεται εκτενώς εδώ (http://paso.minedu.gov.gr/Procedure).

2.Ποια είναι η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση του ΠΑΣΟ;

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση καθ'όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

3.Ποιοί φοιτητές δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ΠΑΣΟ;

Οι δικαιούχοι του νέου δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι:

α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ε) Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

4.Είμαι προπτυχιακός φοιτητής, πώς θα εισέλθω στο σύστημα;

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή με τους κωδικούς (username, password) που έχουν λάβει από το οικείο ίδρυμα για την πρόσβαση στον Εύδοξο και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

5.Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που χάσω τους κωδικούς μου / αντιμετωπίζω πρόβλημα με την είσοδό μου στην εφαρμογή ως προπτυχιακός φοιτητής;

Για θέματα που αφορούν την πρόσβασή σας στην εφαρμογή φοιτητών για το ΠΑΣΟ (Όνομα Χρήστη/Κωδικός Πρόσβασης) θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός σας.

6.Είμαι μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής και δεν έχω λάβει το sms για την πιστοποίηση του λογαριασμού μου. Τι μπορώ να κάνω;

Εάν δεν έχετε λάβει το sms με τον 8-ψήφιο κωδικό σας (π.χ γιατί συμπλήρωσατε λάθος τον αριθμό κινητού ή σβήσατε κατά λάθος το μήνυμα), μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Στοιχεία Φοιτητή, να εισάγετε εκ νέου το κινητό σας τηλέφωνο και έπειτα να πατήσετε διαδοχικά τα κουμπιά «Ενημέρωση Στοιχείων Χρήστη» και «Επαναποστολή SMS Πιστοποίησης».

7.Είμαι μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής και δε θυμάμαι το όνομα χρήστη που δήλωσα. Τι να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 801-11-31-400.

8.Είμαι μεταπτυχιακός/διδακτορικός φοιτητής και δε θυμάμαι τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθω στο λογαριασμό μου. Πως μπορώ να τον ανακτήσω;

Θα πρέπει να επιλέξετε από την Αρχική σελίδα την επιλογή Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης. Θα πρέπει να εισάγετε το όνομα χρήστη με το οποίο εγγραφήκατε στο σύστημα και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο πιστοποιήσατε το λογαριασμό σας. Ο νέος σας κωδικός πρόσβασης θα σας αποσταλεί σε αυτόν τον αριθμό κινητού.

9.Οριστικοποίησα την αίτησή μου αλλά έπειτα διαπίστωσα ότι περιέχει λάθη. Τι μπορώ να κάνω;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας και να της ζητήσετε να ορίσει την αίτησή σας σε κατάσταση "Χρειάζεται επεξεργασία από φοιτητή".

10.Ολοκλήρωσα τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Πότε θα παραλάβω το ΠΑΣΟ;

Θα πρέπει να περιμένετε τον έλεγχο της αίτησής σας από τη Γραμματεία του Τμήματός σας και την τελική έγκριση. Το ΠΑΣΟ θα βρίσκεται στο σημείο παράδοσης το πολύ πέντε εργάσιμες ημέρες μετά την έγκριση της αίτησης από τη Γραμματεία. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη του ΠΑΣΟ στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει.

11.Από πού θα παραλάβω το ΠΑΣΟ;

Το ΠΑΣΟ δε θα το παραλαμβάνετε πλέον από τη Γραμματεία του Τμήματός σας, αλλά από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχετε επιλέξει μεταξύ όλων των διαθέσιμων ανά την Επικράτεια κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Κατά την παραλαβή του ΠΑΣΟ θα πρέπει να επιδεικνύετε την αστυνομική σας ταυτότητα και να αναφέρετε τον μοναδικό αριθμό του ΠΑΣΟ σας, τον οποίο θα έχετε λάβει με sms και e-mail.

12.Μπορεί να παραλάβει το ΠΑΣΟ μου κάποιος άλλος εκτός από μένα;

Σε περίπτωση παραλαβής του ΠΑΣΟ από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

13.Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμένει το ΠΑΣΟ στο σημείο παράδοσης μέτα την ημερομηνία εκδοσής του;

Το ΠΑΣΟ θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής του και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή του ΠΑΣΟ εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει το ΠΑΣΟ μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή.

14.Θα επιβαρυνθώ οικονομικά για την απόκτηση του ΠΑΣΟ;

Ναι, κατά την παραλαβή του ΠΑΣΟ θα πρέπει να καταβάλλετε το αντίτιμο των 2,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

15.Τί κάνω σε περίπτωση απώλειας/κλοπής του ΠΑΣΟ;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 01:04:42
Οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα και την αίτηση

http://paso.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf


(τη φωτογραφία μας την ανεβάζουμε εμείς από τον υπολογιστή μας)
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: elenne στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 12:54:07
παιδια καλησπερα, ξεκινησαν σημερα οι αιτησεις για το πασο έτσι δεν είναι?? αλλα στην υπηρεσία αναφέρει ως προυπόθεση ότι θα π΄ρεπει να έχουμε εγγραφει πο την γραμματεία και για αυτό το εξάμηνο, δηλαδη να έχουμε σφραγίσει το πάσο μας??και πως θα γίνει αυτό όταν η σχολή είναι σε κατάληψη??και απο την αλλη το πασο που εχουμε ηδη ισχυει μεχρι τελος του μηνα... : &%$

ευχαριστω ! ! !
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Giwrgitsa1 στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 13:22:04
Καλημερα παιδια! να ρωτησω κατι; στη διευθυνση μονιμης κατοικιας βαζουμε τη διευθυνση της πολης που μενουν οι γονεις μας η αυτη που μενουμε εμεις στην αθηνα?
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 13:49:57
Καλύτερα τη διεύθυνση στην Αθήνα, εφόσον είναι η πόλη όπου σπουδάζουμε.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 14:40:36
παιδια καλησπερα, ξεκινησαν σημερα οι αιτησεις για το πασο έτσι δεν είναι?? αλλα στην υπηρεσία αναφέρει ως προυπόθεση ότι θα π΄ρεπει να έχουμε εγγραφει πο την γραμματεία και για αυτό το εξάμηνο, δηλαδη να έχουμε σφραγίσει το πάσο μας??και πως θα γίνει αυτό όταν η σχολή είναι σε κατάληψη??και απο την αλλη το πασο που εχουμε ηδη ισχυει μεχρι τελος του μηνα... : &%$

ευχαριστω ! ! !

Για την εγγραφή δεν γνωρίζω,αλλά για την ισχύ του πάσο μην αγχώνεσαι.Επειδή κι εγώ θα λείπω εκτός Αθηνών και δεν θα κάνω τώρα τη διαδικασία να το ανανεώσω πήγα και ρώτησα στη γραμματεία και μου είπαν ότι αντί για το πάσο μπορώ να δείχνω το τρίπτυχο.Οπότε κι αν παραλάβεις το καινούριο πάσο μετά τις 30 Σεπτέμβρη έχε πάνω σου τρίπτυχο.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Madame Bovary στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 15:18:17
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου
H εφαρμογή δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη.
Λυπούμαστε πολύ για την ταλαιπωρία.    Καλή αρχή!! : asxoliasto : asxoliasto
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: maraki23 στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 16:01:39
παιδιά εμενα παντως μια χαρα εγινε και σταλθηκε η αιτηση (οι κωδικοι ειναι οι ιδιοι με αυτους που βαζουμε στο my-studies)!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: gianna στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 16:43:52
παιδια καλησπερα, ξεκινησαν σημερα οι αιτησεις για το πασο έτσι δεν είναι?? αλλα στην υπηρεσία αναφέρει ως προυπόθεση ότι θα π΄ρεπει να έχουμε εγγραφει πο την γραμματεία και για αυτό το εξάμηνο, δηλαδη να έχουμε σφραγίσει το πάσο μας??και πως θα γίνει αυτό όταν η σχολή είναι σε κατάληψη??και απο την αλλη το πασο που εχουμε ηδη ισχυει μεχρι τελος του μηνα... : &%$

ευχαριστω ! ! !

Το παλιό πάσο ισχύει μέχρι τις 23-10-2011
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: trelokarnavali στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 16:46:41
παιδια ισχυει οτι για να κανουμε αιτηση για πασο πρεπει πρωτα να εχουμε σφραγισει το τριπτυχο για το τρεχον εξαμηνο??
ετσι μου ειπαν, αλλιως,λεει, διαγραφεται απο τη γραμματεια...  : help
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 17:41:47
Λέω να στείλουμε κανένα μήνυμα στο helpdesk για τη συγκεκριμένη απορία.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 17:43:35
και που ξερει η γραμματεια αν εχει σφραγιστει το τριπτυχο σου!!

εννοω προφανως και στο σφραγιζουν εκει αλλα δεν θυμαμαι ποτε να το περνανε σε κανενα συστημα οτι στο σφραγισαν!!

εκτος αν απο φετος αλλαξει κατι!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: elenne στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 17:50:28
ok, ευχαριστω πολυ!!οποτε κανουμε αιτηση χωρις σφραγισμενο τριπτυχο απο οτι καταλαβαινω χωρις προβλημα, την εχει κανει κανεις??
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: dreamxr11 στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 17:55:32
καλυτερο θα ηταν να απευθυνθουμε στη γραμματεια για αυτο και να μην υποθετουμε.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 18:20:58
δεν την εχω ολοκληρωσει γιατι δεν εχω προχειρη φωτογραφια στο pc..αλλα θα βρω μια!

πηγαινε την τεταρτη παντως στην γραμματεια να το σφραγισεις αν εχει μεσα που θα ειναι ανοιχτη για πιο σιγουρα!!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 18:39:22
Αφού προχθες που πήγα μου είπαν ότι πρέπει να ξεκινήσει το εξάμηνο,για να μου το σφραγίσουν...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Μαυρη Χηρα στις Σεπτέμβριος 26, 2011, 18:40:25
αα!!ναι!το ειχα ξεχασει αυτο!!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Σεπτέμβριος 29, 2011, 19:32:40
"Εφόσον δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμα την εγγραφή στο Τμήμα σας για το τρέχον εξάμηνο, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, αλλά ενδέχεται η έγκρισής της από τη γραμματεία να καθυστερήσει έως  ότου ολοκληρώσετε  τη διαδικασία εγγραφής.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση για την παραλαβή Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγραφή στο οικείο Τμήμα.

Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών"


H παραπάνω απάντηση μου στάλθηκε προ ολίγου με e-mail από την υπηρεσία του υπουργείου για το πάσο. Επομένως, την αίτηση μπορούμε να την κάνουμε από τώρα.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: history στις Οκτώβριος 03, 2011, 15:01:51
Να ρωτήσω κάτι...Είχα διαβάσει προ καιρού ότι όσοι είναι άνω των 29 ετών δεν δικαιούνται πάσο...μπήκα τώρα στο site μέσω του οποίου υποβάλλεις ηλεκτρονικά την αίτηση και δεν έχω δει κάποια σχετική επισήμανση (κυρίως στις συχνές ερωτήσεις)..ξέρετε κάτι παραπάνω;
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 03, 2011, 15:07:39
Εύλογη απορία.

Ρίξε μια ματιά και στο εγχειρίδιο για τους φοιτητές, εδώ (http://paso.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf). Διαφορετικά μπορείς να τους ρωτήσεις στο helpdesk.

Αν δεν κάνω λάθος, όμως, εσύ είσαι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου, επομένως δε δικαιούσαι πάσο στο εξής.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: history στις Οκτώβριος 03, 2011, 15:20:32
Σ' ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση...ρίχνοντας μια ματιά σε αυτό που μου έστειλες δεν είδα κάποια αναφορά σε περιορισμό ηλικίας...όσο για το τελευταίο, εντάαααξει ισχύει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι είμαι κάτοχος άλλου πτυχίου...εδώ δεν ήξερε/ξέρει πόσοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι....
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: LadyGaga στις Οκτώβριος 03, 2011, 20:53:36
Ρε παιδιά με το που διαλέγω το Καποδιστριακό και πρόκειται να με οδηγήσει σε εμφάνιση νέας σελίδας, συνέχεια μου βγάζει κάποιο error στη φόρτωση και (προφανώς) δεν μπορώ να κάνω την αίτησή μου. Γιατί έτσι; Τυχαίο; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο site σήμερα πχ; Ξέρει κανείς κάτι;
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 03, 2011, 20:55:51
Το έκανε και σε εμένα αυτό στην αρχή. Μπορεί κάτι να φτιάχνουν και να μην είναι διαθέσιμο το site. Προσπάθησε αργότερα ή αύριο.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: LadyGaga στις Οκτώβριος 03, 2011, 22:16:15
Μάλιστα.. Ευχαριστώ για την απάντηση! ;)
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: pubble στις Οκτώβριος 04, 2011, 23:37:03
Πάντως η δικιά μου αίτηση έγινε δεκτή χωρίς να χρειαστεί να ανανεώσω το τρίπτυχό μου για το χειμερινό εξάμηνο!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 05, 2011, 00:49:16
Ναι, ισχύει, κάνουμε την αίτηση και απλά περιμένουμε να αρχίσει το εξάμηνο και να εγκριθεί από τη γραμματεία.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: LadyGaga στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:00:09
Πώς μπορούμε να δούμε αν έχει εγκριθεί η αίτησή μας; Καθυστερεί πολύ η διαδικασία γενικά; Έχω κάπου 5 μέρες που έκανα την αίτηση και ακόμα ουδέν νέον...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: trelokarnavali στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:05:24
Eμένα πάντως χτες μου ήρθε μήνυμα οτι το πάσο μου είναι ετοιμο προς παράδοση στο σημειο διανομής που επέλεξα. Και πήγα και το πήρα. Να έχετε όλοι μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα όταν θα πάτε να το παραλάβετε.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: emmi στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:15:55
Eμένα πάντως χτες μου ήρθε μήνυμα οτι το πάσο μου είναι ετοιμο προς παράδοση στο σημειο διανομής που επέλεξα. Και πήγα και το πήρα. Να έχετε όλοι μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα όταν θα πάτε να το παραλάβετε.

εσυ τρελοκαρναβαλι ποτε εκανεσ αιτηση?ουτε εμενα μ ηρθε η εγκριση
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: trelokarnavali στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:27:28
Την έκανα τη μέρα που άρχισαν οι δηλώσεις, στις 26 Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλα..
Ίσως εσάς που την κάνατε αργότερα να σας ειδοποιήσουν και αργότερα, δεν ξερω..  :-\
Γιατί και μια άλλη κοπέλα που την έκανε την ίδια μέρα με μένα, την ειδοποίησαν κι εκείνη.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: LadyGaga στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:27:48
Όντως, πότε έκανες την αίτηση;;; Να ξέρουμε πόσο αναμένεται να περιμένουμε κι εμείς........
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: LadyGaga στις Οκτώβριος 09, 2011, 17:29:16
Α, άρα κανα 10μερο-12μερο το θέλουμε for sure....
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Nuria στις Οκτώβριος 09, 2011, 18:39:07
να ρωτήσω κάτι; Όσοι είναι φοιτητές για δεύτερη φορά, δηλ.έχουν ήδη πτυχίο ΑΕΙ, δικαιούνται το πάσο; Μου είπαν πως όχι...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Υπεργαλαξιακός άρχων του φόρουμ στις Οκτώβριος 09, 2011, 19:07:27
Δεν λέει πουθενά οτι δεν δικαιούνται.... Εκτός αν έχεις μπει με κατατακτήριες....
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 09, 2011, 20:21:13
να ρωτήσω κάτι; Όσοι είναι φοιτητές για δεύτερη φορά, δηλ.έχουν ήδη πτυχίο ΑΕΙ, δικαιούνται το πάσο; Μου είπαν πως όχι...

Δε δικαιούνται, το λέει ξεκάθαρα.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Nuria στις Οκτώβριος 09, 2011, 22:13:48
οκ. Ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 09, 2011, 23:42:04
Πώς μπορούμε να δούμε αν έχει εγκριθεί η αίτησή μας;

Με είσοδο στο site για το πάσο. Μόλις συνδεθείς εμφανίζεται πάνω-πάνω ένα μήνυμα που σε ενημερώνει για τις εξελίξεις με το πάσο σου.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Υπεργαλαξιακός άρχων του φόρουμ στις Οκτώβριος 09, 2011, 23:57:21
 : &%$   sorry για τη παραπληροφόρηση
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: jeanne στις Οκτώβριος 19, 2011, 13:23:54
Να ρωτησω,οι αιτησεις για το πασο ειναι μεχρι την κυριακη ετσι?Αν καποιος δεν εχει σφραγισει το τριπτυχο μεχρι τοτε,απορριπτεται?
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 19, 2011, 13:26:12
Μέχρι την Κυριακή είναι η ισχύς του παλιού πάσο.

Αιτήσεις όμως μπορείτε να κάνετε όλη τη χρονιά!  : jumping
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: jeanne στις Οκτώβριος 19, 2011, 13:28:20
Αχ,καλε αληθεια λες?Εισαι σιγουροτατη???Ευχαριστω!! : lol
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 19, 2011, 13:29:29
Ναι βρε, δεν έχει πουθενά κανέναν περιορισμό. Όποιος δικαιούται πάσο, και τα Χριστούγεννα μπορεί να βγάλει.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 19, 2011, 16:54:46
Δεν έχει τόση σημασία να το πω για άλλη μια φορά,αλλά νευρίασα απίστευτα όταν το συνειδητοποίησα και πρακτικά τι γίνεται.
Μου έκοψαν απόδειξη για το πάσο!!!Το αγόρασα!!!Αγόρασα το πάσο μου!!!Μου φάνηκε τόσο μα τόσο τραγικό σαν διαδικασία.Να σου δίνει ο Γερμανός φάκελο με τη σφραγίδα του Υπουργείου.Πόσο γελοίο και ταυτόχρονα πικρό μου φάνηκε.Και μάλιστα μου έδωσαν να συμπληρώσω κι ένα χαρτί,για να μπω σε ένα διαγωνισμό.Δεν το συμπλήρωσα σαφώς,αλλά και μόνο που πήγα σαν πελάτης με έκανε να ντραπώ τόσο πολύ. : eleossΤι άλλο θα ανεχτούμε ακόμα...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 19, 2011, 17:30:26
Κοίτα να δεις. Παλιότερα πλήρωνες 1€ (και ακόμα δεν έμαθα το λόγο) στη γραμματεία για ένα χαρτί. Τώρα, πας σαν κυρία και παίρνεις κάτι πιο εξελιγμένο και πιο ακριβό. Δεν είναι κακή η σύμπραξη με το Γερμανό. Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων  : %^ Ή μήπως δε βλέπω κάτι που εσείς βλέπετε;  : @}
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 19, 2011, 17:45:13


Και οι δύο έχετε δίκιο. Ναι μεν είναι κάτι πιο εξελιγμένο, αλλά το να μου δίνουν απόδειξη για το πάσο, όσο κι αν συμβιβάστηκα με αυτό, δε μου κολλάει με τίποτα.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 19, 2011, 17:47:50
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από τη Γραμματεία εννοείς;Γιατί τα πάσο τα έδιναν οι γραμματείες,αποκέντρωση υπήρχε έτσι κι αλλιώς από το Υπουργείο.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 19, 2011, 17:56:25
Προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Βασικά εγώ σκέφτηκα το εξής: μάλλον το Υπουργείο θέλησε να εξελίξει το πάσο, αλλά δε θα είχε τους οικονομικούς πόρους και μάλλον το ανέθεσε σε ιδιώτες και συγκεκριμένα στο Γερμανό.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ στις Οκτώβριος 19, 2011, 18:14:33
                    Παραθέτω την ανακοίνωση απο το υπουργείο παιδείας.
                                                    Ανακοίνωση Τύπου 
Δεν διενεργήθηκε διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την εκτύπωση των φοιτητικών πάσο.
Δεν υπήρξε συμφωνία του Υπουργείου με το δίκτυο καταστημάτων «Γερμανός» για τη διανομή των πάσο.
Η αλήθεια έχει ως εξής:
Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) διενήργησε μειοδοτικό διαγωνισμό με κύριο ζητούμενο πρωτίστως τη χαμηλότερη τιμή και δευτερευόντως το μεγαλύτερο δίκτυο σημείων διανομής σε όλη την Ελλάδα.
Νικητής του διαγωνισμού υπήρξε η ΕΒΕΚ ΑΕΒΕ - Ελληνική Βιομηχανία Έξυπνων Καρτών (κάρτες κινητών, τηλεκάρτες, κάρτες εισόδου). Η ΕΒΕΚ έχει ως υπεργολάβο το δίκτυο καταστημάτων «Γερμανός», μέλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: teachermaria στις Οκτώβριος 19, 2011, 20:21:55
Εγω έχω κάνει αίτηση απο 6 Οκτωβρίου και ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία εκτύπωσης.Γιατί? Σε όλους τόσο πολύ άργησε?  : ((
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 19, 2011, 21:03:35
Κι εγώ στις 6 Οκτώβρη έκανα αίτηση και μου ήρθε μήνυμα το Σάββατο.Βέβαια,πήγα το Σάββατο,αλλά μου είπαν να ξαναπεράσω Τρίτη,οπότε το πήρα χτες στα χέρια μου.

Για μενα η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο ήθελε να απαλλαγεί από τα έξοδα έκδοσης των πάσο και να προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων της με την εμπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων στο δημόσιο πανεπιστήμιο.Και τώρα πληρώνουμε 2,50 ευρώ...Η αρχή είναι ότι γίναμε πελάτες...η συνέχεια ότι τα κόμιστρα δεν θα είναι μόνο 2,50 ευρώ...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 19, 2011, 21:07:00
τοσο πολυ αργει? εγω έκανα αίτηση στις 17/10 κ πλέον είναι σε διαδικασία εκτύπωσης. ελπίζω να δώσουν κι άλλη παράταση.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 19, 2011, 21:12:03
Βιάζεσαι, Φωτεινή. Υπάρχει περίπτωση η γραμματεία να εγκρίνει το πάσο μέσα σε μόλις δύο μέρες; Υπομονή θέλει.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 19, 2011, 21:22:32
μου γράφει οτι έχει ήδη εγκριθεί από τη γραμματεία. έκανα την αίτηση δευτέρα απόγευμα. (στη γραμματεία των μεταπτυχιακών.)
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 19, 2011, 21:26:38


Α, η γραμματεία των μεταπτυχιακών είναι άλλη φάση.  : biggrin Γενικά, πέντε ημέρες μετά την έγκριση διατίθεται στο σημείο διανομής.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: history στις Οκτώβριος 20, 2011, 11:01:27
Κι εγώ στις 6 Οκτώβρη έκανα αίτηση και μου ήρθε μήνυμα το Σάββατο.Βέβαια,πήγα το Σάββατο,αλλά μου είπαν να ξαναπεράσω Τρίτη,οπότε το πήρα χτες στα χέρια μου.

Για μενα η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο ήθελε να απαλλαγεί από τα έξοδα έκδοσης των πάσο και να προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων της με την εμπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων στο δημόσιο πανεπιστήμιο.Και τώρα πληρώνουμε 2,50 ευρώ...Η αρχή είναι ότι γίναμε πελάτες...η συνέχεια ότι τα κόμιστρα δεν θα είναι μόνο 2,50 ευρώ...
Επειδή τα νταβατζιλίκια και την κοροϊδία δεν την μπορώ...έχω να προτείνω σε όσους πάμε να παραλάβουμε τα πάσο είτε να έχουμε το ακριβές αντίτιμο (2,46) είτε να απαιτήσουμε ακριβώς τα ρέστα...εμείς σίγουρα δεν σωζόμαστε με τα 4 λεπτά, αλλά για σκεφτείτε αν συστηματικά (με δεδομένο ότι και ο φοιτητής ντρέπετεται να τα ζητήσει) το κάθε κατάστημα "Γερμανός" αποφεύγει να επιστρέφει τα 4 λεπτά πόσα χρήματα θα εξασφαλίσει από το σύνολο των πάσο - είναι πάρα πολλά τα λεφτά - Με ποια λογική καθόρισαν το αντίτιμο στα 2,46 και όχι 2,50 ή ακόμη καλύτερα 2,40 ή και 2 ευρώ; εγώ πάντως θα φανώ πολύ γύφτος ...έχω μαζέψει όλα τα δίλεπτα και μονόλεπτα από το σουπερμάρκετ και θα τα πάω στο κατάστημα λέγοντας τους ότι σας έφερα και ψιλά, για να έχετε να δίνετε και στους άλλους φοιτητές ρέστα, αφού έμαθα ότι ελλείψει ψιλών δεν δίνετε τα ρέστα...Δούλεμα αυτοί και το υπουργείο, αλλά δούλεμα και εμείς...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: ntina29 στις Οκτώβριος 20, 2011, 11:16:54
εχω κανει την αιτηση  10 μερες κια ακομα καμια ειδοποιηση...αλλα δεν εχω παει να μου σφραγισει η γραμματεια το τριπτυχο...γι αυτο δεν ειναι ετοιμο?
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 20, 2011, 11:21:34
Η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν ψιλά, history, συμβαίνει πια σε όλα τα καταστήματα. Ας πούμε το Hondos, τρώει καθημερινά πάρα πολλά μονόλεπτα! Αλλά φταίμε εμείς που δεν τα ζητάμε..
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Υπεργαλαξιακός άρχων του φόρουμ στις Οκτώβριος 20, 2011, 13:19:58
"Η αίτησή σας για απόκτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου εγκρίθηκε από τη Γραμματεία του Τμήματός σας και αναμένεται η εκτύπωσή του.
Θα ενημερωθείτε με SMS και E-mail μόλις το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου γίνει διαθέσιμο στο Σημείο Διανομής που δηλώσατε.
"


Παίδες το μήνυμα που μου βγάζει είναι το παραπάνω.... Έχω κάνει την αίτηση σίγουρα πάνω από 1μιση βδομάδα... Απλώς περιμένω ε? Δεν χρειάζεται να περάσω από τη γραμματεία από ότι αντιλαμβάνομαι...


So far no sms or e-mail.....  : @}
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: dreamxr11 στις Οκτώβριος 20, 2011, 13:35:19
Παιδια εγω την εκανα την αιτηση το προπερασμενο Σαββατο και μου ηρθε μηνυμα μετα απο 9 μερες να το παρω οποτε μην αγχωνεστε! Και ναι, εκει στον Γερμανο ειναι ετοιμοι να στα φανε! Εγω ειχα προνοησει και τους τα εδωσα ακριβως, 2,46! Και πριν δει η πωλητρια οτι τα εχω ακριβως μου λεει ''Παρακαλω 2,50''και εγω της ειπα ειναι 2,46 και τα εχω ακριβως!

Οχι καταλαβατε;
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 20, 2011, 13:39:20
Εμένα στο Γερμανό μου έδωσαν ρέστα πέντε λεπτά, αλλά γενικά έχει δίκιο ο history, γιατί αν συνεχίσουμε να υποτιμούμε έτσι τα μικροποσά τόσο πιο γρήγορα θα υποτιμηθεί το ευρώ. Όσο κι αν φαίνονται άβολα, εγώ τα κρατάω τα πεντάλπετα και κάθε τόσο αγοράζω εισιτήρια με αυτά, δεν πάνε χαμένα.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Lydia στις Οκτώβριος 20, 2011, 14:12:48
Τα χάλικινα κερματάκια είναι λατρεία! Ειδικά το 1λεπτάκι είναι το αγαπημένο μου!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: antonia στις Οκτώβριος 20, 2011, 14:56:57
και εμένα 2.45 μου ζητήσανε. Δεν είπαν ούτε καν 2.46
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 20, 2011, 15:47:09
Η παρακάτω ανακοίνωση βρίσκεται στην πλατφόρμα για την απόκτηση ηλεκτρονικού πάσο.
"Σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των περυσινών Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) παρατείνεται έως τις 31/10/2011.
Οι πρωτοετείς φοιτητές έως τις 31 Οκτωβρίου θα μπορούν να κάνουν χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής στο Τμήμα, την οποία εκδίδουν οι Γραμματείες, και την αστυνομική τους ταυτότητα, έως ότου παραλάβουν το επίσημο Δελτίο τους. "
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: fenia στις Οκτώβριος 20, 2011, 15:55:04
Εμένα μου είπε 2,50 και έδωσα 2,50,ενώ είχα μαζέψει αρκριβώς τα διλεπτα για τα 46.Αλλά εκείνη την ωρα δεν κοίταξα την απόδειξη και λέω για να το λέει μπορεί να ακρίβυνε.Αλλά μετά νευρίασα τόσο μα τόσο πολύ και για την αφέλειά μου που δεν κοίταξα την απόδειξη και δεν έδωσα όσα είχα μαζέψει.

History ακόμα και τα 4 λεπτά που λες να σώσουμε δεν νομίζω πως τους καίγεται καρφί.2,46 από κάθε φοιτητή αν τα βάλεις κάτω βγαίνει μια περιουσία για δυο ζωές.Το ζητούμενο είναι να μην τα δίνουμε καθόλου,όχι να τους κάνουμε τους επαναστάτες γλυτώνοντας 4 λεπτά.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: chrikall στις Οκτώβριος 26, 2011, 12:40:14
Να ρωτησω....  Απο τη στιγμη που ερχεται το μηνυμα οτι ειναι το ετοιμο το πασο να το παραλαβεις, εχουμε καποια προθεσμια;; Γιατι εμενα μ εχει ερθει εδω κ καιρο κ δεν εχω παει να το παρω ακομα...  Ελπιζω να μην το χασω!!;!   : *))
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: history στις Οκτώβριος 26, 2011, 13:09:07
Να ρωτησω....  Απο τη στιγμη που ερχεται το μηνυμα οτι ειναι το ετοιμο το πασο να το παραλαβεις, εχουμε καποια προθεσμια;; Γιατι εμενα μ εχει ερθει εδω κ καιρο κ δεν εχω παει να το παρω ακομα...  Ελπιζω να μην το χασω!!;!   : *))
Όταν το παρέλαβα εγώ στο φάκελο, έγραφε πάνω προθεσμία παραλαβής 16/12...αν κατάλαβα καλά, το κατάστημα το κρατά ένα δίμηνο...Βέβαια εσύ πρέπει να πας να το παραλάβεις, αφού τα περσινά πάσο ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, εκτός εάν παρατείνουν ακόμη την ισχύ τους...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 26, 2011, 13:37:54
Όντως η προθεσμία παραλαβής είναι ένα δίμηνο.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: paranoid στις Οκτώβριος 31, 2011, 12:19:55
 : help  Εχω κανει αιτηση για το πασο απο τις 19/10 και ακομα δεν μου εχουν στειλει μειλ η μηνυμα οτι ειναι διαθεσιμο στο σημειο διανομης...τι συμβαινει?    : /*
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Οκτώβριος 31, 2011, 12:23:12
Βιάζεσαι. Συνήθως κάνει λίγες μέρες ακόμα.

Σήμερα είδα κάτι παιδιά από τη σχολή μας που πάνω στο πάσο τους αναγραφόταν διαφορετική σχολή, γι' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν παραλαμβάνετε τα πάσο σας και αν υπάρχει λάθος να το αναφέρετε στη γραμματεία.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Helen στις Οκτώβριος 31, 2011, 12:38:00
Πόση ξεφτίλα αυτό με τα 2.46?? Και μένα 2,50 μου είπε κ χαμογέλασα περίεργα..της έδωσα ένα πεντάευρο και τότε μου έδωσε ρέστα 3 ευρώ.......Γιατί τόοοοση κοροιδία σ'αυτή τη χώρα??Δλδ πρέπει να τσακώνεσαι για να διεκδικήσεις αυτονόητα πράγματα?
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: starfish στις Οκτώβριος 31, 2011, 15:12:24
Σου έδωσε ρέστα 3€;  : *))

 Ο,τι να'ναι...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: dreamxr11 στις Οκτώβριος 31, 2011, 18:23:01
χαχα, δεν το εκαναν μονο σε εμενα τελικα! ειναι τακτικη τους να ζητανε 2,50 γιατι 4, 4 λεπτα απο τοσους φοιτητες ειναι παρα πολλα λεφτα.
σκεφτειτε, 100.000 τουλαχιστον φοιτητες επι 4 λεπτα ειναι 4000 ευρω αερα!
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: foteini στις Οκτώβριος 31, 2011, 18:36:05Σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των περυσινών Δελτίων Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) παρατείνεται έως τις 30/11/2011.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: maverick18 στις Ιούλιος 14, 2012, 10:23:13
να ρωτησω σε περιπτωση π χασουμε πασο κ 3πτυχο τι κανουμε οεο?ευχαριστωω...το 2ο με καιει περισσοτερο ...
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: Ianos στις Ιούλιος 14, 2012, 10:45:38
Αναφορικά με το τρίπτυχο,υπογράφεις μια υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία ότι το έχασες/στο κλέψανε και μετά βγάζεις καινούριο.Για το πάσο δε γνωρίζω.
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: maverick18 στις Ιούλιος 14, 2012, 10:51:49
thanks  φιλε..αρκει π βγαινει καινουργιο! : thanks
Τίτλος: Απ: Νέος τρόπος έκδοσης φοιτητικού πάσο
Αποστολή από: asimeniasfika στις Ιούλιος 14, 2012, 13:11:11
να ρωτησω σε περιπτωση π χασουμε πασο κ 3πτυχο τι κανουμε οεο?ευχαριστωω...το 2ο με καιει περισσοτερο ...

Εδώ η απάντηση και στα δύο:
http://www.ptde.gr/forum2011/index.php?topic=65.msg130#msg130