• Δεκεμβρίου 07, 2019, 04:42:23
• Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
 
Νέα:
Το ptde.gr πρόκειται να κλείσει. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στη συνέχεια του φόρουμ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις συντονίστριες λιβελούλα, asimeniasfika, TheReader ή να στείλουν μήνυμα στο ptde.gr@gmail.com

Αποστολέας Θέμα: Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά  (Αναγνώστηκε 1979 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Nuria

  • Επισκέπτης
Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
« στις: Μαρτίου 29, 2011, 16:15:22 »
Ο λόγος που εκφώνησε στην αγγλική γλώσσα ο Ξενοφών Ζολώτας το 1959 στους συνέδρους της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Παρατηρείστε πόσο ελληνικός-κι όχι αγγλικός-είναι ο λόγος που χρησιμοποιεί.

Kyrie,                                                                     Kύριοι,
It is Zeus' anathema on our epoch                               Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας
and the heresy of our economic                                   και αίρεση της οικονομικής μας
method and policies that we should                              μεθόδου και πολιτικής το ότι θα
agonize the Skylla of nomismatic                                 φέρναμε σε αγωνία τη Σκύλλα του νομισματικού
plethora and the Charybdis of                                     πληθωρισμού και τη Χαρυβδη της
economic anaemia.It is not my                                    οικονομικής αναιμίας.Δεν είναι στην
idiosyncracy to be ironic or sarcastic                            ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός
but my diagnosis would be that                                   αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι
politicians are rather                                                  οι πολιτικοί είναι μάλλον
cryptoplethorists.Although they                                   κρυπτοπληθωριστές.Αν και
emphatically stigmatize nomismatic                               με έμφαση στιγματίζουν το νομισματικό
plethora, they energize it through                                 πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω
their tactics and practices. Our                                    της τακτικής και των πρακτικών τους.
policies should be based more on                                  Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε
economic and less on                                                  οικονομικά και λιγότερο σε
political criteria. Our gnomon has to be a                        πολιτικά κριτήρια.Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα
metron between economic strategic                              μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής           
and philanthropic scopes. In an epoch                            και φιλανθρωπικής σκοπιάς.Σε μια εποχή
characterized by monopolies,                                        που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια,
oligopolies, monopolistic antagonism                               ολιγοπώλια,μονοπωλιακό ανταγωνισμό
and polymorphous inelasticities, our                                και πολύμορφες ανελαστικότητες,
policies have to be more orthological,                             οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογικές,
but this should not be                                                  αλλά αυτό δε θα έπρεπε να                       
metamorphosed into plethorophobia,                               μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία,
which is endemic among academic                                  η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς
economists. Nomosmatic symmetry                                 οικονομολόγους.Η νομισματική συμμετρία
should not antagonize economic                                     δε θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονομική
acme. A greater harmonization                                       ακμή.Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση
between the practicies of the                                        μεταξύ των πρακτικών των
economic and nomismatic archons is                               οικονομικών και νομισματικών                             
basic. Parallel to this we have to                                    αρχών  είναι βασική.Παράλληλα με αυτό πρέπει να
synchronize and harmonize more and                               εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε όλο και
more our econimic and nomismatic                                  περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές μας
policies panethnically. These scopes                                πρακτικές πανενθικώς.Αυτές οι θεωρήσεις
are more practicable now, when the                                είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, που τα
prognostics of the political and                                       προγνωστικά του πολιτικού και
economic barometer are                                                οικονομικού βαρομέτρου είναι
halcyonic.The history of our didimus                                χάλκινα.Η ιστορία της δίδυμης
organization on this shere has been                                 οργάνωσηςσε αυτήν τη σφαίρα είναι
didactic and their gnostic practicies                                 διδακτική και οι γνωστικές τους εφαρμογές
will always be a tonic to the                                           θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις
polyonymous and idiomorphous                                        πολυώνυμες και ιδιόμορφες                           
ethnical economies.The genesis of                                   εθνικές οικονομίες.Η γένεση μιας
the programmed organization will                                     προγραμματισμένης οργάνωσης θα
dynamize these policies.Therefore,I                                  ενισχύσει αυτές τις πολιτικές.Γι'αυτό το λόγο,
sympathize, although not without                                    αντιμετωπίζω με συμπάθεια,αλλά όχι χωρίς
criticism one or two themes with the                                κριτική διάθεση,ένα ή δύο θέματα με τους 
apostles and the hierarchy of our                                     αποστόλους της ιεραρχίας των
organs in their zeal to program                                        οργάνων μας στον ζήλο τους να προγραμματίσουν
orthodox economic and nomismatic                                   ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές     
policies.I apologize for having                                          πολιτικές.Απολογούμαι που
tyranized you with my Hellenic                                         σας τυράννησα με την ελληνική μου
phraseology.In my epilogue I                                           φρασεολογία.Στον επίλογό μου
emphasize my eulogy to the                                            δίνω έμφαση στην ευλογία μου προς τους
philoxenous aytochtons of this                                         φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της
cosmopolitan metropolis and my                                        κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και
enconium to you Kyrie, the                                              το εγκώμιό μου προς εσάς Κύριοι,
stenographers.                                                              στενογράφοι.
 

Nuria

  • Επισκέπτης
Απ: Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
« Απάντηση #1 στις: Μαρτίου 30, 2011, 16:58:20 »
Αυτός ο λογος εκφωνήθηκε Σωτήρη το 1959 από τον Ξενοφώντα Ζολώτα, ο οποίος τότε διατελούσε διυθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος και αργότερα έγινε πρωθυπουργός. Είχε εκφωνήσει έναν ακόμα λόγο σε παρόμοιο ύφος, αν θυμάμαι καλά το 1957. Αν τον βρω θα τον γράψω κι αυτόν

Nuria

  • Επισκέπτης
Απ: Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά
« Απάντηση #2 στις: Μαρτίου 30, 2011, 16:58:58 »
Kyrie,

  I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza of Hellas.
  With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous Organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized.
  Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is caracteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe.
  In parallel, a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic.
  I apologize for my eccentric monologue. I emphasize my eucharistia to you Kyrie, to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizers and protagonists of this Amphictyony and the gastronomic symposia.

Αυτός είναι ο λόγος που εκφώνησε το 1957. Νομίζω ότι δε χρειάζεται να σας το μεταφράσω, οι ελληνικές λέξεις είναι εμφανείς